Hrozba

Fragmentace a zmenšování přirozeného prostředí.

 
 

Ztráta a fragmentace přírodních stanovišť je velkou hrozbou pro přežití indických slonů. Hlavní příčinou ztráty přírodního lesa je tlak z růstu lidské populace a s růstem lidské populace mizí divoká příroda, ve které žijí sloni. 

V tropických oblastech lidé vyčistili velké plochy lesů a zastavěli údolí. Sloni byli nuceni přemístit se do kopcovitých krajin a do méně vhodných zbytků lesa, ale i tyto méně přístupné přírodní stanoviště jsou napadány pytláky, chataři a developery.

Stanoviště se stále více rozbíjí na přehrady, čajové a kávové plantáže a plantáže palmového oleje, silnice a železniční tratě. Tento vývoj brání sezónní migrací sloních stád.

Fragmentace rozděluje sloní populaci na malé, izolované skupiny, které jsou poté ohroženy v reprodukci. Někteří biologové se domnívají, že již neexistuje žádná populace volně žijících indických slonů, která by byla dostatečně velká, aby se zabránilo genetickému zhoršení v dlouhodobém horizontu.

Sloni a lidé bojují o místo a konflikt mezi slony a lidmi se zvyšuje. Když jsou sloni vyhnáni z lesa a jsou nuceni stahovat se do menších oblastí, tak někdy ničí majetek lidí, jejich plodiny a dokonce i zabíjí lidi. 

IMG_5924_h.png
 

Ve volné přírodě sloní stádo ujde více než 30 km denně.

 
 

Prosíme, zapojte se a pomozte slonům!

 

Jeden krok k záchraně sloního života. Etická a zodpovědná turistika.

background.jpg