HROZBA

Ilegální obchod a odchyt slůňat z volné přírody.

 
 

Poptávka je vysoká a potenciální zisky jsou ještě vyšší. Ve skutečnosti je to v celosvětovém měřítku pátá nejvíce lukrativní kriminální činnost po obchodování s drogami, lidmi, ropou a paděláním.  Skutečnost, že obchodování s volně žijícími zvířaty nebo s částmi volně žijících živočichů je nezákonná, není pro mnohé odrazující. Když nějaký obchod dosahuje hodnoty mezi 5 až 7 miliardami USD globálně, lidé budou riskovat.

V Thajsku jsou divoká slůňata nelegálně odchycena, aby mohla být využívána pro lukrativní obchod v cestovním ruchu. Jakmile jsou slůňata odchycena musí se podrobit procesu Phajaan - zlomení duše a to ještě předtím než jsou prodána do sloních trekovacích kempů. Odhaduje se, že proces Phajaan obvykle přežije jedno slůně ze tří a při odchytu slůněte je zabito více jak pět slonů. 

Hodnocení obchodování s živými slony v Thajsku je zpráva, kterou zveřejnila TRAFFIC, síť sledování obchodu s volně žijícími divokými zvířaty na začátku roku 2014. Připravený jménem Elephant Family, poskytuje podrobnosti mezi 79 a 81 divokými slony, které byly nezákonně zachyceny ve volné přírodě za účelem prodeje do cestovního ruchu v Thajsku od dubna 2011 do března 2013. Z 53 případů u kterých je znám původ slonů bylo 92% zachyceno v Myanmaru. Tento report byl od té doby potvrzen vládou Myanmaru, která poukázala na to, že nepokoje ve své zemi byly zneužívány pašeráky

zktoaula65ryova0ygdp.jpeg

Ilegální odchyt salůňat
Při odchytu je pobito celé stádo, aby se zabránilo agresivitě truchlící matky slonice a stáda, které ji následuje.

 
 

Prosíme, zapojte se a pomozte slonům!

 

Jeden krok k záchraně sloního života. Etická a zodpovědná turistika.

background.jpg