O nadačním fondu

Naše poslání je ochrana slonů indických — není to ale milostný příběh.

 

Zraky lidí z Evropy jsou více upřeny k tragédiím, které se dějí s africkými slony pro jejich slonovinu a tragédie indických slonů v Asii stojí v ústraní, přestože narůstá zalidnění a turistický a zábavní průmysl.

Každým rokem cestuje do jihovýchodní Asie čím dál více lidí. Fotky s exotickými zvířaty a nezapomenutelné jízdy na slonech lákají celoročně turisty z celého světa. Málokdo však zná druhou stranu reality a to, čím vším si takový slon musel projít a jak vypadá jeho každodenní život. 

Vše začíná již v raném sloním věku. Slůně, ať už z chovu nebo odchycené z volně žijícího stáda, je odebráno matce a předáno majiteli k “převychování”. V Asii se tento proces označuje jako phajaan tzn. lámání duše. Slon je tak dlouho fyzicky i psychicky týrán, dokud se nepodvolí a není v očích majitele dokonale poslušný. Během lámání duše jsou použity kruté techniky zahrnující svazování, bití a hladovění.

Je známo, že slon indický patří ke společenským zvířatům se silnými sociálními vazbami. V mateřském stádu bývá vůdce vždy nejstarší samice, která chrání celou rodinu. Aby lovci při odchytu slůněte předešli jejímu agresivnímu chování, vybijí preventivně celé stádo, které v chování hledající a truchlící sloní matku následuje. 

Sloni za svůj život v zajetí musí čelit i dalším problémům, a to nedostatku jídla, vody, prostoru a krutému zacházení. Díky těžkým břemenům, která nosí celý den na hřbetě, trpí velkými bolestmi, poškozením kůže a deformací páteře. Na následky týrání, podvýživy a vyčerpání řada z nich umírá nebo si odnáší doživotní handicap a trauma. 

Nadační fond No Riding Elephants šíří povědomí o temné stránce asijského turistického a zábavního průmyslu a snaží se poukázat na souvislosti s decimováním populace slonů indických. Prostřednictvím osvěty a informováním široké veřejnosti chce zabránit navyšování zájmu o turistické atrakce se slony a s tím souvisejícím narůstem zájmu o využívání slonů pro pobavení turistů. Pomáháme, hledáme řešení a zkoumáme alternativy. V rámci projektu shromažďujeme důkazy (fotky, videa i zpovědi lidí) a předáváme je dál světu. 

Ze získaných finančních darů a příspěvků chceme rozšířit osvětu až za hranice České republiky, konkrétně do Ruska, Číny a Ukrajiny, a poté do celého světa. Naším dlouhodobým cílem je také podpora záchranného bezkontaktního centra, kde je zneužívaným slonům dopřán život blíže přírodě, ochrana přirozeného prostředí a boj proti pytláctví a ilegálnímu obchodu.

Podpis Míši na web.png
 
 

Michaela Sochorová, Bc.
Zakladatelka

 
Vedle dalších organizací bojujících za ochranu slonů jsme zde, abychom šířili osvětu a zabránili zneužívání a úbytku slonů způsobených turistickým průmyslem.

Vedle dalších organizací bojujících za ochranu slonů jsme zde, abychom šířili osvětu a zabránili zneužívání a úbytku slonů způsobených turistickým průmyslem.