O slonech indických.

 

Slon indický je druhým největším savcem na světě (po slonovi africkém) a je nejvýznamnějším zvířetem v ekosystému tropického lesa. Vytváří minerální ložiska, která slouží jako zdroj potravy pro ostatní zvířata a rozšiřují semena rostlin, což pomáhá udržovat ekosystém rostlin a živočichů.

Sloni kdysi putovali od řek Tigris a Eufrat v západní Asii až k východu Číny.  Už ne. Nyní jsou vysoce ohroženým druhem. Byli zcela vymýceni ze západní Asie a z podstatných částí indického subkontinentu a jihovýchodní Asie a téměř úplně z Číny. 

Sloni jsou nadměrně adaptabilní ve stravě a chování a mohli by přežít kdekoli, od travních porostů až po deštné pralesy, ale musí migrovat přes velké plochy, aby našli vodu a vhodné jídlo v různých obdobích roku. 

Tak velké rozmezí se stalo v hustě osídlené a rozvíjející se Asii extrémně vzácné. Za posledních 100 let se přirozený prostor pro slony zmenšil o 90%.

Přestože je těžké spočítat slony ve volné přírodě, odhaduje se, že divoká populace indických slonů, která na přelomu 20. století dosahovala stovek tisíc, je nyní pouze 41 410 až 52 345 zvířat. Díky starobylé kulturní tradici asijských zemí je v zajetí zadržováno asi 16 000 slonů. V Thajsku je téměř třikrát tolik slonů v domácnosti než ve volné přírodě.

Tato situace způsobila, že je slon indický od roku 1986 vedený na červeném seznamu IUCN jako ohrožený druh.

Elephas maximus — Asian elephant — Asiatic elephant

Jak rozeznat slona indického od afrického?

 
 
 

SLON INDICKÝ - Elephas maximus
Slon indický je druhým největší suchozemský savec žijícího v Asii. Je menší než slon africký. Vyskytuje se v Indii, Číně, Bangladéši, Nepálu, Bhutanu, Myanmaru, Laosu, Vietnamu, Kambodži, Malajsii, Thajsku, Indonesii a na Srí Lance a Sumatře.

SLON AFRICKÝ - Loxodonta africana
Slon africký je největší suchozemský savec na Zemi. Dorůstá výšky až 4 m. Vyskytuje se roztroušeně v Africe, převážně v jižní části. Obývá poměrně rozmanité prostředí. Slony můžeme najít v deštných lesích, na savanách a vystupují až do horských oblastí. Víme o existenci dvou druhů afrických slonů – slona pralesního (forest elephant) a slona savanového (bush elephant).

 

Velikost uší

IMG_1110.jpeg

Výrazně menší boltce.

matt-artz-354178-unsplash.jpg

Nápadně velké boltce.

 

Stavba těla

sheshan-r-326366-unsplash.jpg

Kratší tělo s vyklenutou páteří.

aravind-patnaik-1074657-unsplash.jpg

Nejvyšší bodem těla je hřbet.

 

Tvar hlavy

AdobeStock_81486244.jpeg

Vrchol lebky je nejvyšším bodem těla
Mezi ušima mají dva hrboly s prohlubní uprostřed.

will-shirley-405739-unsplash.jpg

Mezi ušima mají jeden výrazný hrbol.

 

Chobot

IMG_9236.jpeg

Chobot má na špičce pouze jeden hmatový prstík.

jean-wimmerlin-528433-unsplash.jpg

Chobot má na špičce dva hmatové prstíky
Kůže na chobotu má hluboké rýhy.

 

Kly

IMG_5924_h.png

Kly rostou jen samcům, ale i jim mohou chybět.

Kly rostou samicím i samcům, obvykle bývají větší.

 

Kůže

animals-baby-elephants-322482.jpg

Kůže bývá bez pigmentace, nejčastěji na hlavě a chobotu, obzvláště ve vyšším věku.

larry-li-174055-unsplash.jpg

Kůže je výrazně zvrásněná
Barva kůže je šedivá.

Populace indických slonů

 
 

Populace indických slonů klesla za posledních 100 let o 90%. Více než 400 000 indických slonů mohlo existovat ještě na začátku 20. století. V roce 2003 byla odhadnuta globální populace indických slonů mezi 41 410 - 52 345.

Celkový populační trend slona indického je klesající. Ztráta přírodních stanovišť je největší hrozbou pro přežití asijských slonů. Hlavní příčinou ztráty přírodních stanovišť je tlak z růstu lidské populace a dále k tomuto klesajícímu trendu napomáhá odchyt volně žijících slonů za účelem využití v turistickém průmyslu a zábavním průmyslu.


 

odhad maximální populace indických slonů ve volné přírodě

 

Prosíme, vyjádřete nám podporu, zapojte se a pomozte slonům!

 

Jeden krok k záchraně sloního života je etická a zodpovědná turistika.

background.jpg